Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202406220917280_t1.JPG
Ballagás.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Ballagás 2024.
Jász Világtalálkozó...
Búcsú 2024.
Majális 2024.
Lakástűz a Zagyva úton.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 12
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,383
Legújabb tag: dani272001
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Beavatkozás lehet a ritka kórral élő Velkei Nikoletta reménye [124 megnyitás] Önkormányzati és EP. választás 2024. [5995 megnyitás] Illegálisan vágtak ki több száz fát Jászalsószentgyörgyön. [851 megnyitás] Régi vágyuk vált valóra a fontos jászalsószentgyörgyi földút mellett élőknek [643 megnyitás] 200 millió forintból újul meg az úthálózat és a közvilágítás Jászalsószentgyörgyön [1188 megnyitás] Súlykorlátozás lép életbe Szolnok és Jászberény környékén [766 megnyitás] Szerdán kupa mérkőzés a Vadasban. [1123 megnyitás] Év végéig nyolc szakaszban tervezik meg a 32.-es főút felújítását. [4107 megnyitás] Érdekfeszítő helytörténeti írásokat mutattak be Jászalsószentgyörgyön [726 megnyitás] 2024.01.01-től az M4-es teljes hosszán díjköteles lesz [415 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Tájékoztatás Jászalsószentgyörgy készülõ településrendezési tervérõlHírek
Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­za­tá­nak Képviselõ-testülete jóvá­hagyta a tele­pü­lés fej­lesz­tési kon­cep­ci­ó­ját, mely része a készülõ tele­pü­lés­ren­de­zési terv­nek. A tele­pü­lés fej­lesz­té­sé­hez, az új építé­sekre vonat­kozó építési enge­dé­lyek kiadá­sá­hoz és a pályá­za­tok­hoz nél­kü­löz­he­tet­len a jóvá­ha­gyott tele­pü­lés­ren­de­zési terv, mely­nek elké­szít­te­tése tör­vény­ben is rög­zí­tett feladat.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint, a maga­sabb rendû ter­vek­kel har­mo­ni­zálva készül.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv fõbb elemei:

- A tele­pü­lés­szer­ke­zeti terv meg­ha­tá­rozza a tele­pü­lés ala­kí­tá­sá­nak, védel­mé­nek lehetõ­sé­geit és a fej­lesz­tés fõ irá­nyait. Ennek meg­fe­lelõen az egyes terü­let­ré­szek fel­hasz­ná­lási mód­ját. Egy­szerûen úgy is mond­hat­nánk, hogy a tele­pü­lés­szer­ke­zeti terv arra a kér­désre ad választ, hogy mit lehet építeni.

- A helyi építési sza­bály­zat és elvá­laszt­ha­tat­lan része a sza­bá­lyo­zási terv az építés helyi rend­jét hatá­rozza meg, tar­tal­mazza a sajá­tos helyi köve­tel­mé­nye­ket, jogo­kat és köte­le­zett­sé­ge­ket. Gya­kor­la­ti­lag meg­ha­tá­rozza, hogy a tele­pü­lé­sen hogyan, milyen fel­té­tel­lel lehet építeni, bon­tani, bõvíteni.

 A tele­pü­lés­ren­de­zési terv fent emlí­tett jóvá­ha­gyandó mun­ka­ré­szei meg­ala­po­zá­sát szol­gál­ják a terv köte­lezõ mun­ka­ré­szei, a helyi érték­vé­delmi vizs­gá­lat, örök­ség­vé­delmi hatás­ta­nul­mány, a maga­sabb rendû ter­vek­hez való iga­zo­dás mun­ka­ré­sze, vala­mint a kör­nye­zeti értékelés.

A terv készí­tése során figye­lembe kell venni a jog­sza­bá­lyi elõí­rá­so­kat, a már jóvá­ha­gyott maga­sabb rendû ter­vek­ben sze­replõ, a tele­pü­lésre vonat­kozó elõí­rá­so­kat, az egyez­te­tés­ben részt­vevõ mint­egy 30 állam­igaz­ga­tási szerv véle­mé­nyét, a tár­sa­dalmi és civil szer­ve­ze­tek véle­mé­nyét továbbá a helyi lakos­ság véle­mé­nyét és javaslatát.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv az új építé­sekre, enge­dély­kö­te­les tevé­keny­sé­gekre vonat­ko­zik. A már meg­lévõ léte­sít­mé­nyekre akkor vonat­ko­zik, ha azo­kat le sze­ret­nék bon­tani és a helyén új épüle­tet építeni, vagy fel sze­ret­nék újítani, bõví­teni, eset­le­ge­sen a hasz­ná­lati mód­ját megváltoztatni.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv jóvá­ha­gyása után új, terü­let­fel­hasz­ná­lási vál­to­zás­sal járó, és az eddigi hasz­ná­la­tok­tól eltérõ fej­lesz­tést csak akkor enge­dé­lyez­het­nek, ha azt a tele­pü­lés­ren­de­zési terv tar­tal­mazza. Az építési enge­dé­lyek kiadá­sá­nak jog­alapja a helyi építési sza­bály­zat és a sza­bá­lyo­zási terv lesz a terv jóvá­ha­gyá­sát követõen.

Fel­hív­juk a figyel­met, hogy építés­sel, fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos ter­ve­i­ket írás­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal címére (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fõ út 53/a). Amennyi­ben a ren­de­zési terv­vel kap­cso­lat­ban kér­dé­sük van, Kisze­lo­vics Ildikó önkor­mány­zati fõé­pí­tészt keres­sék (06/56 343 279, vagy 06/303266166).

Forrás: www.jaszalsoszentgyorgy.hu


Markosz - 2011.03.04 15:30:35
0 hozzászólás ~ 1133 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
173.252.107.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...
85.208.96.xxx @ photo...
100.28.2.xxx @ news.php
66.249.64.xxx @ photo...
66.249.64.xxx @ photo...
173.252.83.xxx @ photo...
173.252.107.xxx @ photo...
69.171.230.xxx @ photo...
173.252.83.xxx @ news.php

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 167 hete
Észrevétel... 222 hete
Egyéb videók 452 hete
Zene 454 hete
Utcanev valt... 456 hete
Országos po... 506 hete
Humoros videók 529 hete
Vadas 542 hete
Emlékek 618 hete
Kifestõk, s... 639 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Sajnálod, hogy Szarvák Imre befejezi a polgármesterséget?

Igen

Nem

Semleges

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16360 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2024
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar