Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

kep7_t1.jpg
kep7.JPG


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

I. Bivaly fesztivál
Ballagás 2018.
Harangszentelés
III. Polgárőrnap
Majális 2018
Utoljára feladott hirdetések:


A Szent György Kato...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...
Egyedi kézzel kész...

Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,199
Legújabb tag: Kiss Bianka
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Önkormányzati Választás.HírekJászal­só­szent­györgy településen:

a pol­gár­mes­ter­je­lölt állí­tá­sá­hoz 90 ajánlás

az egyéni lis­tás kép­vi­selõ­je­lölt állí­tá­sá­hoz 30 aján­lás szükséges.

E hatá­ro­zat meg­ho­za­tala nap­ján a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (5054. Jászal­só­szent­györgy, Fõ út 53/a.) hir­detõ­táb­lá­ján, vala­mint az önkor­mány­zat hon­lap­ján (www.jaszalsoszentgyorgy.hu) kerül közzétételre.

A hatá­ro­zat ellen a válasz­tási eljá­rás­ról szóló 2013. évi XXXVI. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Ve.) 208–209. §-ában fog­lal­tak alap­ján a Helyi Válasz­tási Bizott­ság­hoz cím­zett (5054. Jászal­só­szent­györgy, Fõ út 53/a.) írás­beli kifo­gás­sal lehet élni úgy, hogy a meg­tá­ma­dott hatá­ro­zat köz­zé­té­te­létõl szá­mí­tott három napon belül meg­ér­kez­zen a Helyi Válasz­tási Irodához.

Indo­ko­lás:

A Ve. 307/E. § értel­mé­ben az egyéni lis­tás és az egyéni válasz­tó­ke­rü­leti jelölt, vala­mint a pol­gár­mes­ter jelölt állí­tá­sá­hoz szük­sé­ges aján­lá­sok szá­mát a Helyi Válasz­tási Iroda vezetõje álla­pítja meg a sza­va­zást meg­elõzõ ötven­nyol­ca­dik napot követõ mun­ka­na­pon. A szük­sé­ges aján­lá­sok szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa­kor a válasz­tó­pol­gá­rok szá­mát a köz­ponti név­jegy­zék ada­tai alap­ján kell meg­ál­la­pí­tani, az aján­lá­sok szá­mát egész számra, fel­felé kere­kítve kell megállapítani.

A helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek válasz­tá­sá­ról szóló 2010. évi L. tör­vény 9. § (l) bekez­dése értel­mé­ben az egyéni lis­tás, illetve egyéni válasz­tó­ke­rü­leti kép­vi­selõ­je­lölt az, akit az adott válasz­tó­ke­rü­let válasz­tó­pol­gá­ra­i­nak leg­alább 1 %-a jelölt­nek aján­lott, a 9. § (3) bekez­dés a) pontja sze­rint pol­gár­mes­ter­je­lölt az akit a 10.000 vagy annál keve­sebb lakosú tele­pü­lés válasz­tó­pol­gá­ra­i­nak leg­alább 3 %-a jelölt­nek ajánlott.

A helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­es­te­rek 2014. októ­ber 12. nap­jára kitû­zött válasz­tása eljá­rási határidõi­nek és határ­nap­ja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló 2/2014. (VII.24.) IM ren­de­let 16. §-a sze­rint az egyéni lis­tás és egyéni válasz­tó­ke­rü­leti jelölt, vala­mint pol­gár­mes­ter­je­ölt állí­tá­sá­hoz szük­sé­ges aján­lá­sok szá­mát a Helyi Válasz­tási Iroda Vezetõje álla­pítja meg 2014. augusz­tus 18-ig. A szük­sé­ges aján­lá­sok szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa­kor a válasz­tó­pol­gá­rok szá­mát a köz­ponti név­jegy­zék­nek a 2014. augusz­tus 15-i ada­tai alap­ján kell megállapítani.

2014. augusz­tus 15. nap­ján Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen a Köz­ponti név­jegy­zék­ben sze­replõ válasz­tó­pol­gá­rok száma: 2.987 fõ.

A köz­ponti név­jegy­zék­ben sze­replõ válasz­tó­pol­gá­rok száma isme­re­té­ben – a 2010. évi L. tör­vény 9. § alap­ján – az egyéni lis­tás kép­vi­selõ­je­lölt állí­tá­sá­hoz 30 aján­lás, a pol­gár­mes­ter­je­lölt állí­tá­sá­hoz 90 aján­lás került megállapításra.

A kifo­gás benyúj­tá­sá­nak lehetõ­sé­gét a Ve. 208. §-a biz­to­sítja, a benyúj­tásra vonat­kozó elõí­rá­so­kat a Ve. 209. §-a, 210. §-a és 212. §-a tar­tal­mazza. A kifo­gás benyúj­tá­sá­nak lehetõ­sé­gérõl való tájé­koz­ta­tást a Ve. 46. § c) pont­já­nak cb) alpontja alap­ján adtam meg.

Jelen hatá­ro­zat a válasz­tási eljá­rás­ról szóló 2013. évi XXXVI. tör­vény 46. §-ában, 208–210. § és 212 §-aiban, 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek válasz­tá­sá­ról szóló 2010. évi L. tör­vény 9. §-ában, vala­mint a helyi kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek 2014. októ­ber 12. nap­jára kitû­zött válasz­tása eljá­rási határidõi­nek és határ­nap­ja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló 2/2014. (VII.24.) IM ren­de­let 16. §-ában fog­lal­ta­kon alapszik.

Jászal­só­szent­györgy, 2014. augusz­tus 18.

Dr. Kovács Kornél

jegyzõ

Helyi Válasz­tási Iroda Vezetõje


Markosz - 2014.08.19 14:13:40
0 hozzászólás ~ 860 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.224.108.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 39 hete
Betörés!!! 122 hete
Egyéb videók 146 hete
Zene 149 hete
Utcanev valt... 150 hete
Országos po... 201 hete
Humoros videók 223 hete
Vadas 237 hete
Emlékek 312 hete
Kifestõk, s... 333 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [665]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Jó ötletnek tartod az I.Bivaly fesztivált ?

Igen. Nagyon el lett találva.

Részben.

Nem. Szerintem fölösleges.

Nem igazán érdekel hogy milyen program van a településen.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9146 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2018
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar