Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202312212146070_t1.JPG
Mindenki_Karácsonya


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Mindenki Karácsonya 2023
Mikulás járja a falut.
Örök Ifjak Nyugdíjas...
Idősek napja a Faluhá...
Családi nap 2023.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 3
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,370
Legújabb tag: szrenike
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Az idei év első hazai mérkőzését játssza labdarúgócsapatunk. [115 megnyitás] Érdekfeszítő helytörténeti írásokat mutattak be Jászalsószentgyörgyön [211 megnyitás] 2024.01.01-től az M4-es teljes hosszán díjköteles lesz [239 megnyitás] Jászalsószentgyörgy: Ahol szoborral álítottak emléket a költő feledhetetlen életművének [1683 megnyitás] XV. Családi nap a Vadasban. [2803 megnyitás] Tájékoztató a viharkárokról. [1760 megnyitás] Ipartörténeti emlékházat hoztak létre Jászalsószentgyörgyön [1631 megnyitás] Az M5 Tv forgatott az Ipartörténeti emlékháznál. [531 megnyitás] Temetői barangolásra hívták a múlt iránt érdeklődőket Jászalsószentgyörgyön [2685 megnyitás] Elektronikai hulladékgyűjtés [3351 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Önkormányzati Választás.HírekJászal­só­szent­györgy településen:

a pol­gár­mes­ter­je­lölt állí­tá­sá­hoz 90 ajánlás

az egyéni lis­tás kép­vi­selõ­je­lölt állí­tá­sá­hoz 30 aján­lás szükséges.

E hatá­ro­zat meg­ho­za­tala nap­ján a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (5054. Jászal­só­szent­györgy, Fõ út 53/a.) hir­detõ­táb­lá­ján, vala­mint az önkor­mány­zat hon­lap­ján (www.jaszalsoszentgyorgy.hu) kerül közzétételre.

A hatá­ro­zat ellen a válasz­tási eljá­rás­ról szóló 2013. évi XXXVI. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Ve.) 208–209. §-ában fog­lal­tak alap­ján a Helyi Válasz­tási Bizott­ság­hoz cím­zett (5054. Jászal­só­szent­györgy, Fõ út 53/a.) írás­beli kifo­gás­sal lehet élni úgy, hogy a meg­tá­ma­dott hatá­ro­zat köz­zé­té­te­létõl szá­mí­tott három napon belül meg­ér­kez­zen a Helyi Válasz­tási Irodához.

Indo­ko­lás:

A Ve. 307/E. § értel­mé­ben az egyéni lis­tás és az egyéni válasz­tó­ke­rü­leti jelölt, vala­mint a pol­gár­mes­ter jelölt állí­tá­sá­hoz szük­sé­ges aján­lá­sok szá­mát a Helyi Válasz­tási Iroda vezetõje álla­pítja meg a sza­va­zást meg­elõzõ ötven­nyol­ca­dik napot követõ mun­ka­na­pon. A szük­sé­ges aján­lá­sok szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa­kor a válasz­tó­pol­gá­rok szá­mát a köz­ponti név­jegy­zék ada­tai alap­ján kell meg­ál­la­pí­tani, az aján­lá­sok szá­mát egész számra, fel­felé kere­kítve kell megállapítani.

A helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek válasz­tá­sá­ról szóló 2010. évi L. tör­vény 9. § (l) bekez­dése értel­mé­ben az egyéni lis­tás, illetve egyéni válasz­tó­ke­rü­leti kép­vi­selõ­je­lölt az, akit az adott válasz­tó­ke­rü­let válasz­tó­pol­gá­ra­i­nak leg­alább 1 %-a jelölt­nek aján­lott, a 9. § (3) bekez­dés a) pontja sze­rint pol­gár­mes­ter­je­lölt az akit a 10.000 vagy annál keve­sebb lakosú tele­pü­lés válasz­tó­pol­gá­ra­i­nak leg­alább 3 %-a jelölt­nek ajánlott.

A helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­es­te­rek 2014. októ­ber 12. nap­jára kitû­zött válasz­tása eljá­rási határidõi­nek és határ­nap­ja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló 2/2014. (VII.24.) IM ren­de­let 16. §-a sze­rint az egyéni lis­tás és egyéni válasz­tó­ke­rü­leti jelölt, vala­mint pol­gár­mes­ter­je­ölt állí­tá­sá­hoz szük­sé­ges aján­lá­sok szá­mát a Helyi Válasz­tási Iroda Vezetõje álla­pítja meg 2014. augusz­tus 18-ig. A szük­sé­ges aján­lá­sok szá­má­nak meg­ál­la­pí­tá­sa­kor a válasz­tó­pol­gá­rok szá­mát a köz­ponti név­jegy­zék­nek a 2014. augusz­tus 15-i ada­tai alap­ján kell megállapítani.

2014. augusz­tus 15. nap­ján Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen a Köz­ponti név­jegy­zék­ben sze­replõ válasz­tó­pol­gá­rok száma: 2.987 fõ.

A köz­ponti név­jegy­zék­ben sze­replõ válasz­tó­pol­gá­rok száma isme­re­té­ben – a 2010. évi L. tör­vény 9. § alap­ján – az egyéni lis­tás kép­vi­selõ­je­lölt állí­tá­sá­hoz 30 aján­lás, a pol­gár­mes­ter­je­lölt állí­tá­sá­hoz 90 aján­lás került megállapításra.

A kifo­gás benyúj­tá­sá­nak lehetõ­sé­gét a Ve. 208. §-a biz­to­sítja, a benyúj­tásra vonat­kozó elõí­rá­so­kat a Ve. 209. §-a, 210. §-a és 212. §-a tar­tal­mazza. A kifo­gás benyúj­tá­sá­nak lehetõ­sé­gérõl való tájé­koz­ta­tást a Ve. 46. § c) pont­já­nak cb) alpontja alap­ján adtam meg.

Jelen hatá­ro­zat a válasz­tási eljá­rás­ról szóló 2013. évi XXXVI. tör­vény 46. §-ában, 208–210. § és 212 §-aiban, 307/E. §-ában, továbbá a helyi önkor­mány­zati kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek válasz­tá­sá­ról szóló 2010. évi L. tör­vény 9. §-ában, vala­mint a helyi kép­vi­selõk és pol­gár­mes­te­rek 2014. októ­ber 12. nap­jára kitû­zött válasz­tása eljá­rási határidõi­nek és határ­nap­ja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló 2/2014. (VII.24.) IM ren­de­let 16. §-ában fog­lal­ta­kon alapszik.

Jászal­só­szent­györgy, 2014. augusz­tus 18.

Dr. Kovács Kornél

jegyzõ

Helyi Válasz­tási Iroda Vezetõje


Markosz - 2014.08.19 13:13:40
0 hozzászólás ~ 1314 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
44.192.20.xxx @ news.php
51.222.253.xxx @ photo...
51.222.253.xxx @ pro_d...

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 150 hete
Észrevétel... 205 hete
Egyéb videók 434 hete
Zene 437 hete
Utcanev valt... 438 hete
Országos po... 489 hete
Humoros videók 512 hete
Vadas 525 hete
Emlékek 600 hete
Kifestõk, s... 621 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Hogyan értékelnéd a 2023-as évet településünk szempontjából?

Nagyon jó volt, csak így tovább.

Idén több fejlesztés kellene.

Semleges.

Nem volt jó.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16191 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar