Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Módosítják a polgárõrségrõl szóló törvényt is
Írta: Markosz
Dátum: 2011.05.01 07:05:34

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Büntethetõek lesznek a büntetõ törvénykönyv módosítása nyomán azok, akik egyenruhában félelmet és riadalmat keltenek az ország lakosságában, és a közbiztonság erõsítése érdekében módosítani fogják a polgárõrségrõl szóló törvényt is - mondta Pintér Sándor belügyminiszter a polgárõrség fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartott központi ünnepségen pénteken a budapesti SYMA csarnokban. A belügyminiszter hangsúlyozta: a jogállamiság és a rendõrséggel való együttmûködési kötelezettség betartását várják el azoktól, akik a közbiztonságért tenni akarnak, és akik ezt nem tudják elfogadni, azokkal szemben határozottan fel fognak lépni.

Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) elnöke aggasztónak és az egész társadalom számára károsnak nevezte, hogy egyes csoportosulások a közbiztonság megteremtése címén megpróbálják átvenni a rendõrség és a polgárõrség törvényben rögzített feladatait.

Pintér Tamás utalt az április 22-én megjelent kormányrendeletre, amely kimondja: ha valamely szervezet a meghatározott együttmûködési kötelezettség teljesítése nélkül látja el a polgárõrség törvényben meghatározott feladatait, illetve ha valaki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, az százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.


Túrós András azt kérte a belügyminisztertõl: biztosítsák a tavaly májusban megígért egymilliárd forintos mûködési támogatásukat, emellett tegyék lehetõvé, hogy ne kelljen szolgálati autójuk után cégadót fizetniük, mert az jelenõsen megnehezíti mûködési feltételeiket, és módosítsák a polgárõrségrõl szóló törvényt.


A belügyminiszter a három kérésre utalva azt mondta, "nem vagyok aranyhal”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az éve elsõ felében 350, a második felében újabb 350 millió forintot biztosítnak a polgárõrség mûködésére, és ha az ország gazdasági helyzete azt megengedi, a fennmaradó 300 millió forintot év végén átutalják az OPSZ-nek.


Pintér Sándor a cégautók utáni adóról szólva azt mondta, áttekintik a lehetõségeket a gazdasági miniszterrel, mert az adótörvényt nem látja értelmét megbontani, így a kiesett támogatást más forrásból kellene biztosítani.


A törvénymódosításra utalva úgy fogalmazott: abban bízik, hogy a parlamenti képviselõk is szeretik a rendet és a közbiztonságot, és megszavazzák a parlament elõtt álló javaslatokat.


Bakondi György katasztrófavédelmi fõigazgató a West Balkán és az ajkai zagytározó miatti haláleseteket említve még szorosabb együttmûködést szorgalmazott a rendvédelmi szervezetek között a közbiztonság javításáért.


Emberi jogi bizottság: a polgárõrségek csak a székhelyükön tevékenykedjenek


A parlament emberi jogi bizottsága azt javasolja, hogy a jövõben a polgárõrszervezetek csak a székhelyükön láthassanak el tevékenységet. A testület pénteken nyújtott be indítványt az Országgyûlésnek a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Ennek értelmében polgárõrszervezet tagja csak a 18. életévét betöltött, büntetlen elõéletû ember lehetne.


Rögzítenék a polgárõrségrõl szóló törvényben, hogy a polgárõrség csak a rendõrséggel kötött írásbeli megállapodás alapján végezheti a tevékenységét. A polgárõrséget a javaslat értelmében ezen kívül is teljes körû együttmûködési kötelezettség terheli a rendvédelem többi állami és önkormányzati szereplõjével, amelyekkel szintén köthet írásbeli megállapodást.


Az emberi jogi bizottság egyértelmûvé tenné, hogy polgárõrszervezet csak a vonatkozó törvényben meghatározott, az alapító okiratban székhelyeként feltüntetett mûködési területen láthatja el a tevékenységét, a helyi polgárõrszervezet tagjai csak az adott település bel- és külterületein végezhetnek feladatokat. Ez alól akkor kaphatnának kivételt, ha a rendõrséggel vagy más állami, önkormányzati rendvédelmi, közbiztonsági szervezettel a mûködési területén kívüli tevékenységre vonatkozó írásbeli megállapodást kötnek.


Kimondanák továbbá, hogy a polgárõr a tevékenysége során nem viselhet olyan ruházatot, amelynek a viselése jogszabályba ütközik.


A javaslat szerint módosulna a szabálysértésekrõl szóló törvény is, amely szerint ha a polgárõr a polgárõrségrõl szóló törvény rendelkezéseinek megszegésével látja el a jogszabályban meghatározott feladatait, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Az e körben meghatározott szabálysértés miatti eljárás bírósági hatáskörbe tartozna. A szabálysértési törvény kiegészülne a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzésének szabályozásával is. Ennek értelmében aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.


A változtatás eredményeképpen a polgárõrségrõl szóló törvény tartalmazná, hogy a polgárõrök védõszentje Szent László.


A törvény a kihirdetését követõ napon lépne hatályba.


(MTI)


http://www.jaszalsoszentgyorgy.com