Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Kispályás labdarúgó torna
Írta: NwLGL
Dátum: 2009.12.22 11:48:47

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata és a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Sport­egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben meg­ren­de­zésre kerül a:

Szent­györgy Kupa
Kis­pá­lyás lab­da­rúgó torna


2010. január 16­-án (szom­ba­ton) a Tornateremben

Jelent­ke­zési feltételek:

* határidõ: 2010. január 13. (szerda)
* az elsõ 8 csa­pat jelent­ke­zé­sét fogad­juk el
* neve­zési díj 8.000. Ft / csa­pa­ton­ként ( a neve­zési díjat neve­zés­kor kell befizetni )
* a neve­zési díj tar­tal­mazza a terem bér­leti díját, a játék­ve­zetõi költségeket, a helye­zet­tek díja­zá­sát, külön­dí­ja­kat, csa­pa­ton­ként üdítõt, szendvicset
* jelent­kezni lehet Koc­zka Lász­ló­nál (tel: 06-­70/­409­-7474) illetve személyesen a lottózóban
* - a neve­zési lapon fel kell tün­tetni a játé­ko­sok nevét ( max. 10 fõ )

A torna lebonyolítása:

1. a cso­port­be­osz­tást a neve­zési határidõ más­nap­ján elkészítjük
2. dél­elõtti cso­port 1­4 csa­pat 8.00­11.00, dél­utáni cso­port 5­8 csapat 11.3014.30
3. játék­idõ 2x12 perc, 4+1 játékos
4. hely­osztó mérkõ­zé­sek, a két cso­port 1­2. helye­zettje elõdöntõs

A játék­sza­bá­lyok kihir­de­tése a torna nap­ján lesz.

Min­denki neve­zé­sét sze­re­tet­tel várjuk!

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Jászal­só­szent­györgy K.S.E.

http://www.jaszalsoszentgyorgy.hu/

http://www.jaszalsoszentgyorgy.com