Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Polgármesteri hivatal ügyfélfogadás
Írta: Markosz
Dátum: 2020.08.27 17:57:43

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Tájé­koz­ta­tom a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy az ügy­fél­fo­ga­dási rend 2020.augusztus 28–29-én az aláb­biak sze­rint alakul:

- 2020. augusz­tus 28-án pén­te­ken a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban 8.00–16.30 között fogad­juk ügyfeleinket;

- 2020. augusz­tus 29-én szom­ba­ton nem lesz ügyfélfogadás!Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!


dr. Kovács Kornél

jegyző


http://www.jaszalsoszentgyorgy.com