Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Magyar és történelem szakos tanárt keresnek az iskolába
Írta: Markosz
Dátum: 2020.08.25 08:15:11

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet

1. Az alábbi munkakörök betöltésére:
- történelem-bármely szakos tanár
- magyar-bármely szakos tanár
2. A munkaviszony időtartama:
2021. 06. 30-ig tartó határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony.
3. A munkavégzés helye: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.
5. Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
- teljes cselekvőképesség;
- jogszabályban előírt szakképesítés.
6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
- szakmai önéletrajz;
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
- katolikus plébános ajánlása.
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év augusztus hó 24. napjától.
8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
9. További információk:Tarnai Mihály intézményvezetőtől az +36-30-395-1896
telefonszámon és igazgato@szgyki.hu e-mail címen.
10. A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton a következő címre: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
- Elektronikusan a következő címre: igazgato@szgyki.hu

http://www.jaszalsoszentgyorgy.com