Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Megváltozott a Polgármesteri Hivatal telefonos elérhetősége
Írta: Markosz
Dátum: 2020.01.09 15:51:14

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt Ügy­fe­le­in­ket, hogy a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­talt tele­fo­non az alábbi új szá­mo­kon lehet elérni:

+36–57-660–635

+36–70-398‑4829

+36–70-639‑6396


A korábbi, kor­lá­to­zott tele­fo­nos elér­hető­ség­ből adódó kel­le­met­len­sé­ge­kért szí­ves elné­zé­sü­ket kérjük!

dr. Kovács Kor­nél jegyző
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com