Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Elkészült Jászalsószentgyörgy Településképi Arculati Kézikönyve
Írta: Markosz
Dátum: 2017.12.18 23:42:03

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete 130/2017. (XII.14.) KT hatá­ro­za­tá­val jóvá­hagyta a tele­pü­lés­képi ren­de­le­tet meg­ala­pozó a hatá­ro­zat mel­lé­kel­tét képező „Jászal­só­szent­györgy Tele­pü­lés­képi Arcu­lati Kézi­könyv” meg­ne­ve­zésű dokumentumot.

A doku­men­tum­ról készí­tett KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ : Link

A Tele­pü­lés­képi Arcu­lati Kézi­könyv .… itt meg­te­kint­hető. : Link
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com