Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Lakossági tájékoztató
Írta: Markosz
Dátum: 2017.12.01 21:41:50

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Ezúton tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt lakos­sá­got, hogy 2017. decem­ber 01. nap­tól a tele­pü­lés köz­vi­lá­gí­tási hiba bejelentésére kizá­ró­lag a Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat meg­bí­zottja jogosult.

Kér­jük, hogy hiba ész­le­lése ese­tén jelez­zék a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban sze­mé­lye­sen vagy az alábbi elér­hető­sé­ge­ink egyikén.


Pol­gár­mes­teri Hiva­tal 57/556–025 vagy 70/6396396

Bathó-Szarvák Mónika 70/372‑7295
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com