Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Önállóan avatkozhatnak be Jászalsószentgyörgy önkéntesei is
Írta: Markosz
Dátum: 2016.07.02 00:20:56

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jász-Nagykun-Szolnok megyében másodikként Község Tűzoltó Egyesülete kezdheti meg az önálló önkéntes tűzoltói szakmai feladatok teljesítését. Július elsején ünnepélyes keretek között, jelképesen is elindultak első bevetésükre a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók

A Község Tűzoltó Egyesület elődjének számító Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Testületet 1927-ben alakították meg helyi iparosok. Az egyesület átélt világháborút, forradalmat, államosítást és gyakori gazdasági nehézségeket. 2001-ben az új vezetés a megújulás mellett voksolt, ekkor vették fel a Község Tűzoltó Egyesület nevet is. Az egyesület életében újabb fordulat akkor következett be, amikor 2012-ben kettes kategóriás együttműködési megállapodást kötöttek a jászberényi hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, ezt 2016 elején egyes kategóriára módosították a település közigazgatási területére vonatkozóan.

Az egyesület fennállása óta több gépjárművel és tűz oltására alkalmas eszközzel rendelkezett. A legöregebb megőrzött és a közelmúltban teljesen felújított kocsifecskendőt 1891-ben gyártották helyben. Jelenleg két gépjárműfecskendővel látják el feladatukat a településen.

Az elmúlt másfél évtizedben jelen voltak valamennyi rendkívüli időjárás okozta káreset felszámolásánál. Az egyesület az „Apáti” járási mentőcsoportnak is alapító tagja, 2014-ben sikeresen teljesítették a rendszerbeállító és a minősítő gyakorlatokat. A szervezet jelenleg ötvenöt tagot számlál, harminchét kiképzett tagja közül tizennyolc vállal szaktevékenységet. Ők azok, akik a rendszerbeállító gyakorlatot nemrégiben, június 12-én sikeresen végrehajtották, ezzel együtt 3000 órás minimális készenléti időt vállaltak, tehát önálló beavatkozó egységként végezhetik munkájukat, mindössze 12 perces riasztási idővel.

A mai ünnepség elején minderről, illetve a hősies helytállásról a gyerekek nyelvén beszélt két tűzoltópalánta, Albert László és Albert Bernadett.

ogy ki a hős! Ki tudná ezt jobban, mint egy tűzoltó gyermeke. Albert Bernadett, Albert László szeme fénye, a jászalsószentgyörgyi egyesület önállóvá válásának ceremóniáján osztotta meg az ünneplőkkel gondolatait:

“Szakmától, nemtől függetlenül a fennkölt eszmék képviselői mellett nem szabad elfeledkeznünk a mindennapok hőseiről sem. Ők azok, akik, bár életeket mentenek, ritkán használjuk rájuk a “hős” kifejezést. Ide sorolhatnánk a katasztrófaelhárítókat, a tűzoltókat, az orvosokat, de, ha jobban belegondolunk, a szülők vagy tanárok is gyakran rászolgálnak a hős jelzőre. Igaz, ezek az emberek nem tartják magukat hősöknek, és nem is szeretik, ha így nevezik őket. Nem is állnak kötélnek, hogy erről a témáról beszéljenek. Mint mondják, ők csak teszik a dolgukat, amire esküjük kötelezi őket. Pedig méltán lehetne büszke tettére az a tűzoltó, aki a lángokban álló házból, saját élete kockáztatásával megmenti a bennrekedteket. Mi ez, ha nem hőstett? Akárcsak az, amikor az orvos, jóformán a halálból hozza vissza a beteget, vagy az édesanya, aki önfeláldozóan, minden bajt és nehézséget legyőzve mindentől megóvja, védi gyermekét. A hősiesség nem szakmától, kortól, nemtől függ. Valami mástól, ami az ember tudatában, lelkében lakozik.

Napjainkban sokszor, elsősorban fiatalok, nem ezekkel ruházzák fel a hősöket. Amikor a tizenévesek hősiességről beszélnek, nem Dugovics Tituszt vagy az egri vár védőit említik, hanem Supermant, Luck Skywalkert és Harry Pottert. Számukra ezek a kitalált figurák, a világ képzeletbeli megmentői a hősök.”Hiszek ők is harcolnak, megsérülnek, az életüket kockáztatják, hogy legyőzzék a gonoszt, megmentsék a világot.” Azt, hogy ez nem hasonlítható össze a vértanúk tetteivel, nehezen értik meg. Számukra az a hős, aki miszlikbe aprítja ellenfelét, és többszörösen átveri a rendőröket. A hazafiság, az eszme, olyan fogalmak, amik kiveszőfélben vannak a szótárukból. Ahány kor, annyi hős, annyi hőstett…

Vannak igazak és hamisak, örökéletűek és mulandók. Azt azonban nem árt megjegyeznünk, hogy a hősi cselekedetek erkölcsi értékét a jövő mutatja meg, ám a jelen számára is üzenetértékük van.”

A lehetőségekről, jogokról és kötelességvállalásról már Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetője beszélt, aki kiemelte az egyesület példás teljesítményét, amellyel nélkülözhetetlen részévé vált a településnek. Megemlítette, hogy az elszántság, elhivatottság az az alap, amely a főigazgatóság támogatásával, a központi akarat érvényesülésével csodákra képes. Az ezredes hangsúlyozta, hogy az egyesület működésében látszólag talán nem lesz változás, ám megnövekednek lehetőségeik és súlyosbodnak kötelezettségeik, mindez pedig előrelépést jelent szakmai téren.

Pócs János országgyűlési képviselő személyes történettel kezdte köszöntőjét. Egy család rosszul végződött karácsonyát mesélte el, ahol a tűzoltók nélkül tragédia is történhetett volna. A képviselő hangsúlyozta, ez a család mégsem a rosszat jegyezte meg, hanem arra emlékeznek, amikor őket óva, védelmezve biztonságos helyre menekítették őket a tűzoltók.

Szarvák Imre polgármester nem leplezte büszkeségét. Elmondott ő is egy olyan történetet, ami arról szól, hogy a helyi tűzoltók gyors közbelépésükkel egy tűzvészt akadályoztak meg.

A beszédek után Fülep Zoltán átadta a dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója által aláírt együttműködési megállapodást Törőcsik Tamásnak, az egyesület elnökének. Az egyesület mentora a szomszédos településen, Jánoshidán lakó jászberényi hivatásos tűzoltó, Sziráki József tűzoltó főtörzsőrmester, aki Buzás Tibor tű. ezredestől, a -Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesétől vehette át megbízatását.
A gépjárműveket Soós Tamás plébános áldotta meg.

Ahogy az a Jászságban már megszokott, a szervezet remek kapcsolatot ápol az önkormányzattal és a többi helyi civil szervezettel, kapcsolatot tartanak fenn egy lengyel önkéntes tűzoltó egyesülettel, és baráti szálak fűzik a tagságot a kistérség többi önkéntes tűzoltó egyesületében tevékenykedőkhöz is. Ezt igazolja, hogy a ceremónián több önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is képviseltette magát, és tisztelgett a jó példát mutató jászalsószentgyörgyiek előtt.

Fotó: S. Tóth Anikó tű. fhdgy.
Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com