Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Polgármesteri hírlevél
Írta: Markosz
Dátum: 2016.04.25 21:57:13

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
2014. októberében az Önök bizalmából képviselőtársaimmal együtt lehetőséget kaptunk, hogy folytathassuk munkánkat a település fejlődése érdekében, melyet a mai napig óriási megtiszteltetésnek és felelősségnek tartok.
Az eddig eltelt időszakban számos, a község életében történelmi jelentőségű fejlesztést tudtunk befejezni és megvalósítani, valamint a tavalyi évben sikeresen megrendeztük a XXI. Jász Világtalálkozót.
Erzsébet malom felújítása
2014 szilveszterén került átadásra az elmúlt 70 évben igen méltatlan hasznosítású és hányattatott sorsú vízimalom épületének felújítása. Az Önkormányzat kitartó akarattal és nagy elszántsággal 2013-ban 3,8 millió forintért megvásárolta a magántulajdonú, majdnem enyészetté vált büszkeségünket. Egy sikeres pályázatnak, valamint önkormányzati önerőnek köszönhetően 48 millió forintból sikerült rekonstruálni ezt a csodálatos építészeti és ipartörténeti emléket, mely ma már a Jászság egyik legszebb ékköveként mutatja be a búza őrlésének korabeli módját. Az országban található néhány vízimalom közül is kiemelkedik igényes, roppant egyedi külső - belső megjelenésével, így rendezvények, programok megtartásának is igen kedvelt helyszíne. Célunk az, hogy országos hírnevet szerezzünk neki (melyre nagyon nagy esély van) és turisztikai kihasználtsága tovább növekedjen.
Belvízvédelmi fejlesztés - tavak kotrása
Az őseink által építkezési anyagnak használt agyag kibányászásából visszamaradt alaktalan és nem kellő mélységű vályoggödröket elődeink az elmúlt 100 évben tervezték rehabilitálni, illetve összekötő csatornákkal egységes vízrendszerré alakítani, mely hosszas előkészítő munka után az elmúlt években tudott megvalósulni. A beruházásnak köszönhetően 7 gyönyörű tavat tudtunk kialakítani, a Zagyva-holtág kotrásával pedig további két "tavacska" alakult ki, melyek közül az egyik vízi sportok gyakorlásának céljára is alkalmas. Az így létrejött impozáns, összesen mintegy 15 ha területű vízfelület létrehozásával egy országos egyedi mintaprojektet tudtunk megvalósítani az egykori "vályoggödrök rehabilitációja" területen. Vannak települések, városok, akik évtizedes távlatban annak is örülnének, ha egy ilyen tóval rendelkeznének. Nekünk sikerült összesen 9 darab 0,5 - 1,5 ha méretű tóval egy sajátos mikroklímát létrehoznunk a település körül, amely például az egyre gyakoribb hőségek idején "hűtő funkcióval" is bír. A tavak halasítása is megtörtént, melynek célja elsősorban nem a horgászat - annak ellenére, hogy két ilyen tó rendelkezésre áll a helyi lakosság számára (Nagyér, Csontos). A halasítás célja az élővilág egyensúlya, a fenntartható bioflóra biztosítása, néhány év múlva pedig közösségi célú gazdasági hasznosítása. A 330 millió forintos 100 százalékos támogatással megvalósuló EU-s pályázat keretében több kilométernyi, a tavakat összekötő - és egyéb gerinc csapadékvízelvezető csatornát alakítottunk ki (pl.: Rákóczi, Széchenyi, Árpád, Tavaszmező, Akácfasor, Vörösmarty, Bacsó utcákban)
Jászsági Lovas Centrum és Magyar Udvar kialakítása
A volt bölcsőde épületének hasznosítása körüli félreértéseket még egyszer és utoljára szeretném tisztázni tájékoztatás céljából. Korábban, az előttem tevékenykedők idején felmerült a telephelyen bentlakásos idősek otthonának kiépítése. Az ötlet valóban elgondolkodtató, azonban az épület mérete nem elégséges egy fenntartható otthon kialakításához, továbbá az állam nem támogatja és az elmúlt évtizedben sem támogatta - ilyen méretű településen - új, állami finanszírozásból idősek otthona létrehozását.
A több, mint húsz éve kihasználatlan, 2000-es évek elejére nagyon leamortizálódott épület hasznosítása valósult meg egy vidékies hangulatú hagyományőrző mozgásformának gyakorlását és a lovas kultúra ápolását lehetővé tevő telephellyé alakításával. A fejlesztés közfoglalkoztatási program segítéségével valósult meg, több mint 100 millió forint állami támogatással. Felmenő rendszerben a helyi iskolás gyermekek is részesülnek térítésmentes lovas oktatásban (jelenleg a 3. osztályok).
A létesítmény a Vadas Vendégház és az Erzsébet malom után a harmadik nagy bástyájává vált annak a célnak az elérésében, hogy településünk turisztikai vonzereje növekedjen.
Faluház energetikai és funkcióbővítő beruházása
Az épület külső homlokzatának és tetejének hőszigetelése, valamennyi nyílászáró cseréje, az oldalsó bejárat térkövezése, valamint a régi vetítőhelyiségek összenyitásával egy erkély kialakítása valósult meg, mely növeli az épület befogadóképességét és további funkciókat biztosít. Az épület teljes felújításával, valamint a színpadi rész igényesebbé tételével és a színpad mögött kialakított "művészi" öltöző és mosdó létrehozásával egy valódi művelődési komplexummá alakult át az egykori mozi épülete.
A 32 millió forintos beruházásnak köszönhetően a közel 40 éves épület - amellett, hogy üzemeltetése fenntarthatóbbá válhatott (40 százalékos energetikai megtakarítás) - ma már megújult formában várja az érdeklődőket. A menetrend szerinti (kempó, jóga, zumba és ping-pong, ünnepségek, színpadias műsorok) programokon túl egyre többen választják a termet családi, baráti rendezvények helyszínéül.
Nem új keletű lakossági igényt szolgáltunk ki azzal, hogy a felújított mosdók nyilvánosan is működnek a Faluházban, a település központjában.
Az energia felhasználást csökkenti az épület tetején elhelyezett napelem mező, mely egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően az Egészségház, a Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal tetején is hasonló célokat szolgál.
2015. júliusában Jász Világtalálkozót rendeztünk!
Az itt élő és elszármazott jászok találkozójaként ismert két napos nemzetközi, hagyományőrző rendezvény házigazdájának szerepét tavaly, 1999 után második alkalommal vállaltuk magunkra a jász kultúra tradicionális felvonultatásához. Visszajelzések alapján a rendezvény kiválóan teljesítette a kitűzött célt, a lakosság hozzáállása, vendégszeretete pedig példaértékű lehet bármely település számára. A jászsági hagyományőrzés meghatározó képviselői az egyik legjobb világtalálkozóként ismerték el szervező munkánkat, valamint ezt a rendezvényt tartja több település etalonnak a következő találkozók megszervezéséhez. Érdekesség, hogy 400 önkéntes vagy hivatásos szervező biztosította a 2 nap során ide látogató mintegy 6000 érdeklődő zavartalan szórakozását. Ezúton szeretném megköszönni a rengeteg önkéntes munkát és segítséget, hiszen közös összefogás nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.
Ivóvízminőség-javító projekt
A fejlesztés keretében a teljes vízmű telephelye megújult, új technológia került kialakításra a vonatkozó előírásoknak megfelelően 204 millió forint összegű, 100 százalékos intenzitású Európai Uniós támogatással. A település belterületén a hálózat rekonstrukció keretében két utcában (Bacsó, Csokonai) teljes mértékben kicseréltük az elavult ivóvíz vezetéket és a bekötéseket. 30 csomópont teljesen megújult új aknákkal és elzáró csapokkal, ami a csőtörések javításakor lehetővé teszi kisebb településrészek lezárását, valamint a hálózat mosatásának egyszerűsítését is biztosítja. Megvalósult továbbá a hálózat nagyobb gerincvezetékeinek mechanikus tisztítása. Lényegesnek tartom tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a hálózat rekonstrukció keretében azért nem került sor több gerinchálózat cseréjére, mert az Uniós pályázat csak az összköltség 20 százalékáig engedte meg a hálózati célú fejlesztéseket (két utca, 30 csomópont, mechanikus mosatás, víztorony belső felújítása).
Évről évre nagyobb népszerűségnek örvend a helyi foglalkoztatás
A rendszerváltozás körüli időszak óta nagy problémát jelent az üzemek megszűnésével kialakult munkahelyek, foglalkoztatók hiánya. Mára a közfoglalkoztatási program oly mértékig nőtte ki magát, hogy jelenleg a településen legnagyobb foglalkoztató maga az Önkormányzat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy főleg a nők, kisgyermekes anyák nem mennek el vidékre két vagy több műszakos munkarendbe dolgozni, inkább a helyi közfoglalkoztatási rendszert választják. A jelenleg itthon dolgozó 110 fő közfoglalkoztatottból 75-80 fő női munkavállaló. A cél mindig is az volt, hogy az önkormányzat segítse a családok boldogulását. Figyelemre méltó, hogy a közfoglalkoztatásnak köszönhetően szinte teljes foglalkoztatás működik a településen, ez annyit jelent, hogy aki nálunk munkára jelentkezik, azt hamarosan tudjuk foglalkoztatni. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat önként vállalva nyújtja be a pályázatokat különböző programokra. A lehetőségek maximális kihasználásával indítja a közfoglalkoztatást, a Jászságban fajlagosan - a település mérete és a munkanélküliek arányához képest - szinte a legnagyobb számban foglalkoztatjuk a munkavállalókat. Új munkahelyek létrehozását és régiek megtartását segítettük és segítjük folyamatosan, a volt művelődési ház megfelelő átalakításával (oldalsó bejárat és szervizút kialakítása).
Biztonságnövelő fejlesztések - korszerű kamerarendszer
A teljes kamerarendszerünk bővítése és felújítása valósult meg, mely hatékonyabb és modernebb technikával figyeli és visszatartja a település 22 pontján a rossz szándékkal ide érkező, vagy itt élő, bűnözésre hajlamos személyek megmozdulásait. Immár a település valamennyi bejáratánál elhelyeztünk kamerákat, beleértve a bejövő dűlőutakat is. A központi kerékpártároló biztonságát növeli az újonnan kialakított közvilágítás, valamint azon 3 kamera elhelyezése. Reményeink szerint ez véget vet a kerékpárok rongálásának és lopásának a központban.
Sokan tudják, hogy a jövőbeni célokról csak óvatosan szeretek nyilatkozni annak érdekében, hogy ne érjen bennünket sok csalódás. Azt vallom, hogy akkor érdemes konkrétan "beleélni" magunkat valamibe, ha már az anyagiak rendelkezésre állnak. Ebben az évben - ami biztosnak tűnik - hogy a tornaterem mellé egy színvonalas 22x42 méter méretű műfüves sportpályát fogunk kialakítani 18 millió forint összegből, melynek 70 százaléka támogatás. Ezen kívül nagyobb erőket és forrásokat tudunk fordítani járda felújításokra. A további tervekről szokásomhoz híven csak annyit mondanék tájékoztatásul, hogy -minden lehetőséget megragadva- tucatnyi EU-s pályázatot készítünk elő ebben az évben a helyi igényekhez igazodva, melyeknek remélhetőleg pozitív eredményéről hamarosan be tudunk számolni és ezek a fejlesztések a jövő évtől hasonlóan az eddigiekhez, nagy mértékben fogják szolgálni településünk további fejlődését.
Ezentúl is nagy örömmel fogadjuk ötleteiket, véleményeiket, javaslataikat a település életével kapcsolatban képviselő társaimmal együtt.

Szarvák Imre
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com