Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Április 6-án lesz a parlamenti választás
Írta: admin
Dátum: 2014.01.19 07:49:48

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Az alábbiakban szó szerint közöljük a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményét:


Hazánk demokratikus és alkotmányos berendezkedésének fundamentumát a szabad választás joga és lehetõsége jelenti.

Az általános választások idõpontjának kitûzését az Alaptörvény a köztársasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meghatározva annak alkotmányos feltételeit is. Alaptörvényünk kimondja: "az országgyûlési képviselõk általános választását – az Országgyûlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az elõzõ Országgyûlés megválasztását követõ negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani". További törvényi megkötés az is, hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.

Az utóbbi három országgyûlési választás alkalmával Magyarország polgárai minden egyes alkalommal április elsõ felében juttathatták kifejezésre akaratukat. Amikor a 2014-es választások kiírásáról döntöttem – e hagyomány tisztelete mellett – az alábbi négy szempont vezérelt:

1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy a választási kampány idõszaka ne nyúljon a szükségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szempontot tiszteletreméltó elõdeim is fontosnak tartották, amikor kiírták a választások idõpontját.

2. Magyarország érdeke – demokráciánk közel két és fél évtizedes történetének közös tapasztalata alapján –, hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-ben felhatalmazást kapó új Országgyûlés mielõbb megalakulhasson, és az új kormány mielõbb munkához láthasson.

3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk polgárai szempontjából kiemelten fontosnak tartom, hogy az Európai Unió új költségvetésében rendelkezésünkre álló, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás felhasználását semmi se hátráltassa. Minél elõbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és családok annál elõbb juthatnak hozzá az ország gyarapodását és polgárainak jólétét szolgáló forrásokhoz.

4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzrõl, a gazdasági lehetõségekrõl szól, hanem az itt élõk békéjérõl és nyugalmáról is. Ezért a választások idõpontját meghatározó döntésemmel azt is elõ kívánom segíteni, hogy – túljutva a politikai pártok versengésével szükségszerûen együtt járó zajos kampányidõszakon – a húsvéti ünnepek lehetõleg már olyan békés és nyugodt keretek között telhessenek, ami mindannyiunk személyes és közös reménye, jogos óhajtása – bármi legyen is a hitünk.

Mindezt figyelembe véve, élve az Alaptörvényben a köztársasági elnökre ruházott jogokkal és kötelezettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határozatommal az országgyûlési választás idõpontját 2014. április 6. napjára tûzöm ki.

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

hgp

MTI 2014. január 18., szombat 16:05
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com