Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Jelentõs változásokat hoz az új esztendõ
Írta: Markosz
Dátum: 2014.01.04 21:53:18

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Több tízezer kismamát érinthet a gyed extra január elsejei bevezetése: õk azok, akik gyermekük egyéves kora után akár teljes munkaidõben, a gyed megtartása mellett is dolgozhatnak.
– A gyermekgondozási díj (gyed) extra azt jelenti, hogy ha valaki nem akar három évig otthon lenni a gyermekével és egy év után visszamenne dolgozni, akkor a három évre járó teljes összeget rövidebb idõ alatt is megkaphatja – hangsúlyozta Szarvák Tibor, szolnoki szociológus.
– Ha a gyermekvállalás utáni jóléti támogatási rendszert rugalmassá teszik, az visszahathat és növelheti a gyermekvállalási kedvet – reagált a szakember.
A gyedet a gyerek két éves koráig folyósítják, ezután már csak a bruttó 28 ezer 500 forintos gyes marad. További változás, hogy testvér születése esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így például két gyedre vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy idõben. A harmadik intézkedés a diplomás gyed bevezetése, míg a negyedik a három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató munkaadók újabb adókedvezményét jelenti.
Sokakat érintõ változás az ügyintézési idõ csökkenése a kormányablakoknál. Mostantól harmincról huszonegy napra csökkent az eljárás ideje a kormányablakoknál, ráadásul az eddiginél több ügyet lehet egy helyen intézni. Illetékmentes lett a személyi okmányok pótlása akkor, ha azok bûncselekmény során rongálódtak meg vagy vesztek el. Korim Éva, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal sajtószóvivõje elmondta, ezek a módosítások jelentõsebb változást a hivatali létszámban és munkában nem jelentenek, a szokásos „menetrend” szerint indult január másodikán az új esztendõ.
déntõl már kevesebb mûvészeti tantárgyból lehet érettségizni. Megszûnnek a nemzetiségi nyelvi érettségi vizsgák is: a diákok az adott nemzetiség nyelvébõl mint idegen nyelvbõl jelentkezhetnek ugyan érettségire, de azzal a megkötéssel, hogy a középszintû szóbelin a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba a nemzetiségi ismereteket is be kell építeni. Január elsejétõl az alap- és osztatlan szakokon 260, a felsõoktatási szakképzéseken pedig 220 a minimumponthatár (a korábbi 240, illetve 200 helyett) – aki ennél kevesebb pontot szerez, egyetlen állami ösztöndíjas vagy önköltséges szakra sem kerülhet be. A mesterképzésekre jelentkezõknek a maximális 100 pontból 2014-ben is legalább 50 pontot kell szerezniük.


A szabadság „átvitelének” szabálya is lényegesen leegyszerûsödött 2014-tõl. A munkaadó a tárgyévben esedékes szabadságból a munkavállaló életkora alapján járó pótszabadságot írásos megállapodás alapján a következõ év végéig is kiadhatja.
A közfoglalkoztatási bér az alap- a szakképzett és a munkavezetõ kategóriákban egyaránt 2,4 százalékkal emelkedett január 1-tõl. Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelezõ, legkisebb összeg január 1-jétõl havi 85 050 forint, míg a közfoglalkoztatási garantált bér kötelezõ, legkisebb összege havi 109 040 forint.


A víziközmû-szolgáltatási törvénybe január 1-tõl bekerült a védendõ felhasználó – fogyasztó – fogalma, ide tartoznak a szociálisan rászorulók, valamint a fogyatékkal élõk. A szociálisan rászoruló személy – kedvezményként – részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosult. A fogyatékkel élõnél pedig a különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igényeinek figyelembevételét jelenti.
A pálinkafõzés jövedéki szabályozásában további könnyítések léptek életbe. Így például lehetõség nyílik a látvány-szeszfõzdékben történõ értékesítésre, tudományos és oktatási célra pedig adómentesen lehet alkoholterméket elõállítani. Január elsejétõl számos ponton változott az áfa szabályozása, így a sertés áfakulcsa 27-rõl 5 százalékra csökkent. Több ponton változott az illetéktörvény: mentesül az illetékteher alól a házastársak közötti ajándékozás és vagyonátruházás.

A korábbi 50 ezer forintos éves értékhatárral szemben ezentúl összeghatártól függetlenül adómentesen adható magánszemélyeknek a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépõjegy, bérlet. A bankkártyával, hitelkártyával fizetett éttermi nyugta alapján elszámolt költség ezután elismert költségnek minõsül, feltéve, hogy reprezentációs célú.
Idéntõl több mint ötezer nevelõszülõ kerül foglalkoztatási jogviszonyba. A jelenleg gyermekotthonban élõ, mintegy 2 ezer 430 tizenkét év alatti fiatal átkerülése nevelõszülõkhöz fokozatosan, három év alatt történik meg. A megyei nevelõszülõi hálózatban egyébként tavaly több mint 200 nevelõszülõi család tevékenykedett, negyven településen.


– A családokban 550 gyermekrõl és fiatal felnõttrõl gondoskodtak a nevelõszülõk – mondta Pótáriné Szabó Erika, a Jász-Nagykun-Szolnok Gyermekvédõ Intézet és Gyermekotthon által mûködtetett Nevelõszülõi Hálózatának szakmai vezetõje.
– Ami talán a legfontosabb változás a nevelõszülõi díjazás módosításán kívül, hogy a nevelõszülõi munka ezentúl nyugellátásra jogosít – tette hozzá. A Magyary-program keretében január elsejétõl egyszerûsödött az örökbefogadás elõtti eljárás, és egyszerûbbé vált az örökbefogadás engedélyezése is.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com