Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202211281455480_t1.JPG
11.28.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Kondipark
Ballagás 2022.
Búcsú 2022.
“Az én templomom” ...
Bivaly Fesztivál 2022.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 17
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,348
Legújabb tag: Plov
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Az idei év utolsó mérkőzése a Vadasban [166 megnyitás] Pályázatot nyert a Jászalsószentgyörgy Kse. [526 megnyitás] Összefogással a tiszta környezetért. [360 megnyitás] Rockfeszt a Faluházban. [1304 megnyitás] Megújul Jászalsószentgyörgy központja [524 megnyitás] Meghívó családi napra. [501 megnyitás] Energia-veszélyhelyzetet hirdet a kormány [674 megnyitás] Határvadász jelentkezés feltételei. [401 megnyitás] Várják a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra [1371 megnyitás] Bivaly Fesztivál - 22.07.23 [476 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Konyhakert ProgramHírekTisz­telt Jászalsószentgyörgyiek!

Az Ame­ri­kai Ház Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val a Magyar Vörös­ke­reszt Jászal­só­szent­györ­gyön 80 csa­lád szá­mára ingye­ne­sen biz­to­sít zöld­ség vetõ­ma­got a prog­ram­hoz csat­la­kozni kívánó magán­sze­mé­lyek és csa­lá­dok szá­mára. A prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sát az Ala­pít­vány és a Magyar Vörös­ke­reszt az érin­tett tele­pü­lé­sek önkor­mány­za­ta­i­val szo­ros együttmû­kö­dés­ben kívánja megvalósítani.


A prog­ram idõ­tar­tama: 6 hónap (2011. már­cius - 2011. szeptember)


A prog­ram rövid­távú célja: Saját zöld­ség­ter­mesz­tés elin­dí­tása a ked­vez­mé­nye­zet­tek és csa­lád­jaik számára.

A prog­ram hosszú távú célja: Az öngon­dos­ko­dás és a kert­kul­túra fel­élesz­tése, a helyi közös­ség szem­lé­le­té­nek megváltoztatása.A prog­ram­ban tör­ténõ rész­vé­tel feltételei:

A 2011. évi kony­ha­kert prog­ram­ban bárki részt vehet, aki meg­fe­lel az alábbi kritériumoknak:

* A prog­ram­hoz önkén­te­sen kíván csat­la­kozni, magán­sze­mély, illetve a saját csa­ládja szá­mára sze­retne kony­ha­kerti zöld­sé­ge­ket termeszteni.
* Ren­del­ke­zik saját kerttel.
* Szán­dé­ká­ban áll a saját kert­jé­ben körül­be­lül 40 m2 alap­te­rü­le­ten külön­bözõ kony­ha­kerti növé­nye­ket ter­mesz­teni, és vál­lalja, hogy leg­jobb tudása sze­rint gon­dozza a növé­nye­ket. (Amennyi­ben nem áll ren­del­ke­zésre növé­nyek ter­mesz­té­sére alkal­mas 40 m2 alap­te­rü­let, indo­kolt eset­ben kisebb alap­te­rü­let is részt vehet a programban.)
* Ren­del­ke­zik a mûve­lés­hez és gon­do­zás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zök­kel, vala­mint vál­lalja az együttmû­kö­dést a Kony­ha­kert prog­ram részt­vevõi­vel, segítõjével.
* Hoz­zá­já­rul, hogy ada­tait a Magyar Vörös­ke­reszt nyil­ván­tartsa és azo­kat sta­tisz­ti­kai célok­ból kezelje.

Jelent­kezni lehet: Az Idõ­sek Ott­ho­ná­ban /a temp­lom mellett/ Fõ út 69. 8-12-ig Jelent­ke­zési határidõ: 2011. március10.

Az elsõ 80 jelent­kezõ vehet részt a programban.

A kony­ha­kert mûve­lé­sét a Vörös­ke­reszt mun­ka­tár­sai folya­ma­to­san, de leg­alább 3 alka­lom­mal leel­lenõr­zik, melyet fény­kép­pel dokumentálnak.

Elvárt ered­mény: A részt­vevõk mini­mum 50%-a meg­ter­meli saját, vagy csa­ládja szá­mára a szük­sé­ges zöldségeket.

A prog­ramra össze­sen 80 csa­lád jelent­ke­zé­sét tud­juk elfo­gadni amely­nek egy har­mada elõzõ­leg még nem mûvelte a kertjét.

Egy egy­ség­cso­mag tartalma:
Faj Töltõtömeg/g
Sár­ga­répa 3 gr
Pet­re­zse­lyem 3 gr
Dug­hagyma 10r11;15 db
Fejes­sa­láta 2 gr
Hóna­pos retek 5 gr
Zöld­borsó 100 gr
Spár­ga­tök 2 gr
Cse­me­ge­ku­ko­rica 50 gr
Zöld­bab 100 gr
Uborka 2 gr

Moti­vá­ció:

A prog­ram lebo­nyo­lí­tói ver­senyt hir­det­nek a rLeg­szebb kony­ha­kertr1; címért. A bírá­ló­bi­zott­ság által a 800 leg­szebb­nek ítélt kony­ha­kert díja­zás­ban részesül.

A bírá­lat szem­pont­jai:

Meg­ter­melt zöld­sé­gek minõ­sége, kony­ha­kert gondozottsága.

A díj:

Csa­lá­don­ként 10 db napos­csibe. A napos­csi­bék a tenyész­tés sajá­tos­sá­gai miatt 2012 tava­szán kerül­nek átadásra a díjazottaknak.


Markosz - 2011.03.13 19:25:30
15 hozzászólás ~ 836 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
185.191.171.xxx @ photo...
54.36.149.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ downl...
114.119.143.xxx @ photo...
114.119.145.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
114.119.156.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
54.36.149.xxx @ photo...
185.191.171.xxx @ photo...
114.119.140.xxx @ photo...
44.210.85.xxx @ news.php
185.191.171.xxx @ repor...
114.119.133.xxx @ photo...
114.119.153.xxx @ photo...

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 86 hete
Észrevétel... 141 hete
Egyéb videók 371 hete
Zene 373 hete
Utcanev valt... 374 hete
Országos po... 425 hete
Humoros videók 448 hete
Vadas 461 hete
Emlékek 536 hete
Kifestõk, s... 557 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Elégedett vagy a választási eredménnyel ?

Igen.

Nem.

Nem foglalok állást.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
12416 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar