Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

mikulasnap_45_t1.jpg
mikulasnap_45.JPG


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Mikulásnap 2018
Sas Dezső háza 2018
2018.október 23. Megem...
Kerékpárút átadása
Útfelújítások 2018.
Utoljára feladott hirdetések:


A KITE Zrt. - Magyar...
Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 3
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,209
Legújabb tag: Racz timea
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat!HírekÖnkor­mány­za­tunk „Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászal­só­szent­györ­gyön” cím­mel 2016. ápri­lis 18-án támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be a Terü­let– és Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) kere­té­ben a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­ri­um­hoz. A közel­múlt­ban érte­sül­tünk arról, hogy 170 mil­lió forint támo­ga­tást sike­rült elnyer­nünk a TOP-2.1.3–15 keretből. A Támo­ga­tási szerző­dést meg­kö­töt­tük a Támo­ga­tó­val, a fej­lesz­tés 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tású, önerőt remé­nye­ink sze­rint nem kell biz­to­sí­ta­nia az Önkor­mány­zat­nak. A mun­ká­la­tok a ter­ve­zés és a szük­sé­ges víz­jogi enge­dély beszer­zése ill. a köz­be­szer­zési eljárás(ok) lefoly­ta­tása után remé­nye­ink sze­rint 2018-ban fog­nak elkezdődni és befejeződni.

Az önkor­mány­zat fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése, hogy az előző önkor­mány­zati cik­lus­ban a csapadékvízelvezető-rendszer komp­lex rekonst­ruk­ci­ó­ját elkezdve tovább foly­tas­suk a leg­prob­lé­má­sabb utcai csapadékvíz-elvezető árkok rend­be­té­te­lét annak érde­ké­ben, hogy azok leg­fon­to­sabb funk­ci­ó­ju­kat, a csa­pa­dék­víz befo­ga­dóba tör­ténő gyors elszál­lí­tá­sát mara­dék­ta­la­nul meg tud­ják oldani, így siker­rel meg­óv­hat­juk a bel­te­rü­leti ingat­la­no­kat a csa­pa­dék­víz és bel­víz okozta káro­sító hatásoktól.

A jövő­beli beru­há­zás kere­té­ben össze­sen tizen­egy utcá­ban, mint­egy öt és fél kilo­mé­ter hosszan belte­rü­leti bur­kolt víz­te­le­nítő árkok és egyéb, a bel­te­rü­let védelme szem­pont­já­ból indo­kolt, a víz­el­ve­zető rend­szer részét képező műtár­gyak kiépí­té­sére kerül majd sor a meg­lévő kapu­be­hajtó műtár­gyak átépí­té­sé­vel és hely­re­ál­lí­tá­sá­val. Zárt csa­torna csak a kapu­be­haj­tók­nál, és az út alatti átve­ze­té­sek­nél, bekö­té­sek­nél épül.

Nagy öröm az, hogy a tele­pü­lés folya­ma­tos fejlő­dése érde­ké­ben nem­rég a Rákó­czi úti kerék­pá­rút épí­té­sére (150 mil­lió forint), vala­mint az óvoda fej­lesz­té­sére elnyert (45 mil­lió forint) támo­ga­tá­sok után egy újabb nagyon fon­tos célt tudunk a közel­jövő­ben megvalósítani.

Szar­vák Imre polgármester


Markosz - 2017.07.27 01:41:54
0 hozzászólás ~ 298 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
66.249.64.xxx @ neews...
40.77.167.xxx @ news.php
52.91.185.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 56 hete
Betörés!!! 139 hete
Egyéb videók 163 hete
Zene 166 hete
Utcanev valt... 167 hete
Országos po... 218 hete
Humoros videók 240 hete
Vadas 254 hete
Emlékek 329 hete
Kifestõk, s... 350 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [665]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Hogy tetszik az új Szent István mellszobor a szökőkúttal?

Nagyon tetszik, szebb mint a korábbi volt.

Ugyanúgy tetszik, mint ahogy az előző is.

A régi jobban tetszett, azt kellett volna helyreállítani.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9240 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2018
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar