Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

2006_t1.jpg
Coop, Fényképész műhely.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Mindenki Karácsonya 2017
V. Angyali érintés 2017
Ételosztás, mikulás
Sas Dezső háza 2017..
2017.október 23.
Utoljára feladott hirdetések:


Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...
Egyedi kézzel kész...

Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,170
Legújabb tag: Bencsik Zsolt Ferenc
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat!HírekÖnkor­mány­za­tunk „Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászal­só­szent­györ­gyön” cím­mel 2016. ápri­lis 18-án támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be a Terü­let– és Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) kere­té­ben a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­ri­um­hoz. A közel­múlt­ban érte­sül­tünk arról, hogy 170 mil­lió forint támo­ga­tást sike­rült elnyer­nünk a TOP-2.1.3–15 keretből. A Támo­ga­tási szerző­dést meg­kö­töt­tük a Támo­ga­tó­val, a fej­lesz­tés 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tású, önerőt remé­nye­ink sze­rint nem kell biz­to­sí­ta­nia az Önkor­mány­zat­nak. A mun­ká­la­tok a ter­ve­zés és a szük­sé­ges víz­jogi enge­dély beszer­zése ill. a köz­be­szer­zési eljárás(ok) lefoly­ta­tása után remé­nye­ink sze­rint 2018-ban fog­nak elkezdődni és befejeződni.

Az önkor­mány­zat fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése, hogy az előző önkor­mány­zati cik­lus­ban a csapadékvízelvezető-rendszer komp­lex rekonst­ruk­ci­ó­ját elkezdve tovább foly­tas­suk a leg­prob­lé­má­sabb utcai csapadékvíz-elvezető árkok rend­be­té­te­lét annak érde­ké­ben, hogy azok leg­fon­to­sabb funk­ci­ó­ju­kat, a csa­pa­dék­víz befo­ga­dóba tör­ténő gyors elszál­lí­tá­sát mara­dék­ta­la­nul meg tud­ják oldani, így siker­rel meg­óv­hat­juk a bel­te­rü­leti ingat­la­no­kat a csa­pa­dék­víz és bel­víz okozta káro­sító hatásoktól.

A jövő­beli beru­há­zás kere­té­ben össze­sen tizen­egy utcá­ban, mint­egy öt és fél kilo­mé­ter hosszan belte­rü­leti bur­kolt víz­te­le­nítő árkok és egyéb, a bel­te­rü­let védelme szem­pont­já­ból indo­kolt, a víz­el­ve­zető rend­szer részét képező műtár­gyak kiépí­té­sére kerül majd sor a meg­lévő kapu­be­hajtó műtár­gyak átépí­té­sé­vel és hely­re­ál­lí­tá­sá­val. Zárt csa­torna csak a kapu­be­haj­tók­nál, és az út alatti átve­ze­té­sek­nél, bekö­té­sek­nél épül.

Nagy öröm az, hogy a tele­pü­lés folya­ma­tos fejlő­dése érde­ké­ben nem­rég a Rákó­czi úti kerék­pá­rút épí­té­sére (150 mil­lió forint), vala­mint az óvoda fej­lesz­té­sére elnyert (45 mil­lió forint) támo­ga­tá­sok után egy újabb nagyon fon­tos célt tudunk a közel­jövő­ben megvalósítani.

Szar­vák Imre polgármester


Markosz - 2017.07.26 23:41:54
0 hozzászólás ~ 253 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.224.28.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 18 hete
Betörés!!! 101 hete
Egyéb videók 125 hete
Zene 128 hete
Utcanev valt... 129 hete
Országos po... 179 hete
Humoros videók 202 hete
Vadas 216 hete
Emlékek 291 hete
Kifestõk, s... 312 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [665]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Részt veszel a március 14-én tartandó lakossági fórumon?

Igen, mindenképp ott a helyem.
Igen, mindenképp ott a helyem.
33% [1 Szavazat]

Még meggondolom.
Még meggondolom.
33% [1 Szavazat]

Sajnos nem, egyéb elfoglaltságok miatt.
Sajnos nem, egyéb elfoglaltságok miatt.
33% [1 Szavazat]

Nem, mert nem érdekel.
Nem, mert nem érdekel.
0% [0 Szavazat]

Szavazatok: 3
Indult: 18.03.07.
Lezárva: 18.03.19.

Archívum
Facebook

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9086 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2018
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar